17-07-03

Filosofie...

De zin van het leven...
de vraag die menig denker en amateur-denker bezighield...
en natuurlijk ook mij...
 
Dat ik het vond zou pretentieus en onrealistisch zijn... maar delen waar ik op uitkwam kan nooit kwaad dus.. hier mijn mening er over voor zover ik die vond en doordacht.
 
Eerst een paar dingen waar ik van uit ga...
Het verleden kan je niets meer aan veranderen... dus daar kan niemand nog iets aan veranderen. Wat je er wel kan mee doen is er uit leren.
 
Het heden is als individu ook amper te veranderen...   tenzij je in een machtspositie zit... heb je gewoon veel te weinig invloed op mensen om snel iets fundamenteel te veranderen...
 
als we dit dus samenrekenen blijft er weinig over van een mogelijke zin van het leven...
of toch niet?
 
we hebben de toekomst nog...
Nu hoor ik menig lezer denken van... ja, maar daar kan niemand iets aan veranderen...
daar ben ik het nu is niet mee eens...
 
Iedere mens is niet meer dan een verzameling van indrukken, geleerde zaken en ervaringen. En al deze zijn beinvloed door mensen uit de omgeving. Leerkrachten, ouders, vrienden, werkgevers, collegas... enz enz enz.
Je kan dus als individu een invloed hebben op het leven van een enorm aantal mensen. En, hoe klein ook, kan je dus als enkeling ervoor zorgen dat de manier waarop jij de dingen ziet, aanpakt, bedenkt wordt doorgegeven aan vele anderen.
 
Kortetermijndenkers stijgeren hier al denk ik... jamaja, da heeft ook geen invloed... want, wat kunnen een paar tientallen mensen nu veranderen wat enige zin heeft.
 
Maar... ik ga verder...  als je nu is in generaties gaat denken.  Stel dat iets wat jij geloofd wordt doorgegeven aan de kinderen van een vriend van je... of aan je eigen kinderen... Als dat iets is wat functioneel is en hun helpt om een beter, leuker of voller leven te leiden dan geven die dat ook door aan hun kinderen, enz enz enz...
 
na een generatie of 5 heb je dus niet een paar tientallen maar een paar duizend mensen beinvloed... hoe licht ook...
 
Voorbeelden van dergelijke zaken zijn legio...
Budha, Jezus, Mohamed, Moeder Theresa zijn extremen... Oscar Schindler, MalcomX, ...
en jammer genoeg ook in omgekeerde zin...
Dan denk ik bvb aan de voorgangers van Hitler... er moet toch ergens iemand geweest zijn die de schuld van al zijn zorgen op Joden stak.... jammer genoeg...
 
Ik neem nu bekende voorbeelden maar... dat zijn daarom niet de belangrijksten vind ik...
Neem nu Hitler...
Het is een bekend feit dat de grootmoedern van dat kleine tirannetje een half Joodse was...
Wat als die persoon, of iemand in hun omgeving een sterkere invloed had gehad op het leven en denken van Dolfie... En dat die persoon geloofde in het positief denken, in het aanvaarden van verschillen in mensen, in het gebruiken van de kracht van verschillende culturen in plaats van het vernietigen en beschuldigen van de anderen...
 
Dan had Duitsland in de jaren dertig een briljant politicus aan het hoofd gehad, die de crisis stopte, duitsland weer groot maakte, en, samen met de joden ervoor zorgde dat de economie weer oplaaide... in plaats van de wereld in een oorlog te storten...
 
De moraal van het verhaal...
 
De zin van het leven is... zo goed mogelijk leven, doen waarvan je denkt dat het juist is, dromen van de dingen die je mooi vind, wetend dat, hoe klein ook, die droom kan helpen om de wereld beter te maken voor wie na je komt...
Gesteund door het feit dat je kan leren uit de fouten en verwezenlijkingen van wie voor je kwam, en jij dus ook een les kan vormen voor degenen die achter je komen...

15:20 Gepost door The_Gemini | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

"zingevingsmanie" 'k ga het zo noemen....omdat ik zelf heb geleerd dat ik het leven als zinvol moet ervaren om er nadien een zinvolle toekomst aan te geven, en were kijken naar het verleden en deze zinvol vinden...niet zoeken naar een zin van't leven !!
het verleden is altijd zinvol ! of die nu positief of negatief was, goed of slecht,...zoals je zegt : je leert deruit, en je leeft verder met deze levenslessen..of die nu aangenaam of minder aangenaam zijn ! leer en koester ! das al wat je moet doen met je verleden..en zoals je zegt : geeft hetgeen je leert door aan diegenen die je rechtstreeks of onrechtstreeks kunt beinvloeden in de toekomst.
Zin van't leven ?? moet het dan ?? moeten we echt een zichtbaar doel hebben? in hoeverre kunnen we leven naar een streefdoel? we gaan het heden snel passeren, we gaan vergeten zinvol te leven gewoonweg..gaan we niet te erg zingevingsstrevend worden??
'k denk dat het in handen van de anderen ligt om naar je leven te kijken en de zin ervan te zoeken! later....als ze rond mijn graf staan en kunnen zeggen : Franca heeft mij dit geleerd, zij heeft mij iets meegegeven...
dan was mijn leven zinvol !!
Misschien moeten we gewoon vertrouwen hebben in onszelf ...weten dat we het goed doen en alles er op het eind beter uit zal zien dan we denken.
"Remember the good, never the bad. The
best that you've known, is the best that you've had." (Magna Carta).

Gepost door: franca | 17-07-03

hmz je zegt hetzelfde, maar dan op een andere manier denk ik...

wat ik wil zeggen is dat de zin van het leven niet moet liggen in zichtbare dingen... je kan hetbeste van jezelf geven, meer niet... en hopen dat de mensen die na je komen er iets mee doen...

live your life, enjoy your life, and hope to be remembered

Gepost door: The Gemini | 17-07-03

meaning of life wauw ik heb net the meaning of life gezien van ons aller monthy python cast en hier gaan jullie er ook al over ...

de python versie is iets amusanter en de deze iets beredeneerder denk ik :-)
ik ben het eens met beide verhalen van jullie en geloof dat de zin van het leven ook iets is je gewoon doet en niet echt nastreeft. het is niet een tastbaar iets waarvan je zegt.. nu heb ik het , nu mag het stoppen, diegene die mij een beetje kennen weten dat ik twee stelregels volg (zeg nooit, nooit en alles gebeurt met een reden! en deze twee leefregels of ideetjes zouden voor mij wel eens een deel van de zin van het leven kunnen zijn !

'ieder afscheid is het begin van een mooie herinnering '

Gepost door: luna | 18-07-03

De commentaren zijn gesloten.